create own website

Topdown en bottomup aanpak. 

Vanuit GEMMA én Common Ground

Om de applicaties te laten voorzien in de werkelijke behoefte (de bedrijfsfuncties) werkt iRaad vanuit een vereenvoudigde versie van GEMMA gecombineerd met de eigen methodiek Synalyse (GEMMA-light), dat als raamwerk fungeert. Bottomup sluiten dan de Common Ground principes goed aan.  

Tijdslijn

1 augustus 2019                           

WieEnWat in ontwikkeling als
 Proof of Concept

zomer 2019

Verkenning integratie almanak.overheid.nl 

1 september 2019                         

Start bouwsteen OpenSamenspraakCanvas