Visie

Raadsleden richten hun beperkte tijd op de belangrijke vraagstukken in de stad, vertegenwoordigen de samenleving beter en houden plezier in het raadswerk.

Kwaliteit verhogen

De vraagstukken van de stad effectief aanpakken, daar is actuele, feitelijke en relevante informatie voor nodig. Gefilterd uit het grote aanbod en op maat per raadslid en naar interessegebied.

Tijd besparen

Raadswerk kost gemiddeld 16 uur per week. Bespaar een uur door een efficiëntere informatievoorziening.

Regie bij raad en griffie

De raadsleden en griffiers in Nederland nemen zelf regie over het efficiënter en effectiever maken van hun raadswerk. Zij formuleren vanuit hun behoefte de juiste vraag naar informatie, zodat de markt deze producten gaat ontwikkelen.

iRaad is een vakmatige benadering, een ICT-structuur en een concreet uitvoeringsprogramma om in korte tijd het raadswerk in gemeenten te versterken door een effectieve werkwijze en een nieuwe generatie informatievoorziening. 

Integraal, innovatief en interactief.

Adres

Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37a
2712 PB  Zoetermeer

Contact 

Email: marcel@iraad.nl 
Telefoon: 06 53 86 31 19 

Links

MKidee 
CCoverheid 
 

Feedback

Stuur ons uw ideeën en verbetersuggesties. Alle feedback is welkom.